1. Qui som?

Benvinguts i benvingudes al bloc de l’Agroecologia Escolar des de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i del grup de treball ESLV (Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida), format per actors de l’educació ambiental de Sant Cugat. També és el blog no oficial de l‘Agenda 21 Escolar de Sant Cugat. Es tracta d’un programa municipal d’educació per la sostenibilitat dedicat al canvi escolar i comunitari que treballa des de l’Agroecologia Escolar. Es tracta del treball de molts actors durant molts anys, que continua actualment sense les trobades mensuals del primer grup de treball que van durar des del curs 2006-2007 fins el 2023-2014. Aquí trobareu aquesta feina feta, i també les que anem desenvolupant actualment.

logo4

ESLV

Aquesta feina l’hem impulsat col·lectivament l’Ajuntament, el Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica de la UAB (y el grup de recerca GRESC@), les escoles bressol municipals, les escoles d’infantil i primària, els instituts de secundària, els i les educadores agroambientals i altres membres de la comunitat que treballem en el grup ESLV. Aquests són els centres:

 • Llar d’infants Mare de Déu de Montserrat
 • Escola bressol el Molí de Les Planes
 • EB el Gargot
 • EB la Mimosa
 • EB el Tricicle
 • EB el Niu
 • EB Cavall Fort
 • EB de Valldoreix
 • Escola Catalunya
 • Ciutat d’Alba
 • Collserola
 • Gerbert d’Orlhac
 • Jaume Ferran i Clua
 • Joan Maragall
 • La Floresta
 • L’Olivera
 • Pi d’en Xandri
 • Pins del Vallès
 • Turó can Mates
 • Angeleta Ferrer i Sensat
 • Arnau Cadell
 • Joaquima Pla i Farreras
 • Leonardo da Vinci
 • Escola Avenç

L’escola concertada Thau i la privada Europa també fan camí col·lectiu en l’agroecologia escolar, i l’escola Puresa de Maria també treballa amb l’hort escolar. En els centres públics hi treballen el sector d’educadores agroambientals d’hort, part fonamental d’aquest col·lectiu, com les entitats d’educació ambiental l’Ortiga, Argelaga, CEPA, Veterinaris sense Fronteres i altres.

El grup de treball ESLV (Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida) forma part del Pla de Formació de Zona de Sant Cugat dels Serveis Educatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Fa 10 cursos que treballem col·lectivament per desenvolupar en xarxa l’educació per la sostenibilitat a través de l’Agroecologia Escolar, els horts escolars.

Aquest grup és també la coordinadora del programa segons estableix el Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i les Escoles Públiques per Impulsar l’Agenda 21 Escolar signat per totes les escoles públiques del municipi i l’Ajuntament el juliol de 2009.

Entre el 2006-07 i el 2014-14 ens hem trobat cada mes per desenvolupar i coordinar els nostres projectes, per fer formació, per acollir actors de la comunitat que col·laboren amb nosaltres i en definitiva per promoure una educació per la sostenibilitat de forta vocació comunitària i vinculada al territori. Posteriorment hem anat fent altres dinàmiques de treball, sense les reunions del grup. Podeu conèixer la nostra trajectòria any a any aquí.


Xarxes

Som una xarxa de treball municipal. Hem participat com a “cas d’estudi” en el treball internacional de la xarxa CoDeS, un projecte Comenius, a través del grup de recerca GRESC@. En aquest bloc trobareu l’explicació del nostre cas.

logoCoDeS


Formem part de la Xarxa d’Escoles per un Món Rural Viu, del programa Alimentacción, impulsat actualment per l’ONG vsf-Justícia Alimentària Global.

logoXEMRV


També formem part de la xarxa catalana XESC, la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya, a partir del conveni signat el 2013 entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.

logoXESCDes de fa més de 10 anys, tant la Generalitat de Catalunya –a través del programa Escoles Verdes– com diferents ajuntaments –a través d’agendes 21 escolars o programes d’educació ambiental– impulsen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius, alhora que promouen la participació i implicació de tota la comunitat educativa. Tots aquests programes tenen objectius coincidents. Per això, la Generalitat de Catalunya i un grup d’ajuntaments han acordat cooperar a fi que, mitjançant la coordinació i la suma d’esforços, aquestes iniciatives ambientals adreçades a la comunitat educativa es beneficiïn d’aquesta col·laboració institucional. En aquest marc neix, l’any 2009, la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), formada per la Xarxa d’Escoles Verdes i xarxes locals que promouen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres educatius de Catalunya. Per tant, podem definir la XESC com una xarxa de xarxes de centres educatius que desenvolupen programes d’educació per a la sostenibilitat. XESC = xarxes locals + Xarxa d’Escoles Verdes


I la XESC forma part a la seva vegada de la xarxa estatal ESenRED:

logoesenredEscuelas hacia la Sostenibilidad en RED Blog: http://confint-esp.blogspot.com.es/. Facebook: https://es-es.facebook.com/pages/ESenRED/536801473007650 Twitter: @esenred21

ESenRED (Escuelas hacia la Sostenibilidad en Red) es la red estatal de programas y redes de centros educativos sostenibles impulsdas por administraciones públicas del Estado español. ESenRED (Escuelas Sostenibles en Red) es la red estatal de redes de centros educativos sostenibles promovidas por iniciativa de administraciones públicas (Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones…).
Entendemos por centro educativo sostenible aquel que impulsa la educación para la sostenibilidad a través del aprendizaje y participación de la comunidad educativa formada por el profesorado, el alumnado, el personal no docente y las familias, con el fin de promover los valores de la sostenibilidad (ecológicos, económicos, sociales, culturales, de salud, de equidad, de justicia social..). Esto se traduce en centros educativos con una política ambiental propia en cuanto a gestión sostenible, participación democrática e innovación curricular hacia la sostenibilidad, que desarrolla acciones en el centro y en su entorno cercano para lograr un futuro ecológico y social más sostenible.
Los cambios significativos provocados por la educación ambiental en las escuelas requieren una mezcla equilibrada de estímulo, apoyo y exigencia, además de una estrategia planificada para conducirlos. ESenRED es una buena alternativa para integrar esfuerzos, recursos y planes conjuntos, para consolidar proyectos, intercambiar experiencias, fomentar sinergias, realizar proyectos en común, mantener relaciones con otras redes nacionales e internacionales…
Objetivos:
1. Facilitar el encuentro, intercambio, colaboración y difusión entre las distintas redes.
2. Promover la reflexión, evaluación e innovación sobre la propia práctica para construir colectivamente conocimiento en modelos de referencia.
3. Desarrollar proyectos comunes en las redes que busquen la mejora permanente del aprendizaje del alumnado a través de su protagonismo participativo.
4. Buscar contactos, relaciones y proyectos comunes con otras redes internacionales de escuelas hacia la sostenibilidad.


En aquest bloc volem reflectir el treball d’agroecologia escolar que desenvolupem als centres i al municipi, alhora que promoure un treball de llengua a través dels blocs escolars.

Per posar-te en contacte amb nosaltres, pots adreçar-te a l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Sant Cugat. Gràcies per acompanyar-nos!

logo1

ESLV, Agenda 21 Escolar de Sant Cugat

Per contactar-nos escriviu si us plau a l’educador ambiental municipal, germanllerena (arrova) santcugat.cat