5. Recerca

La recerca és una dimensió molt important de la nostra tasca i del programa A21E de Sant Cugat. Gràcies a la participació de la UAB com a coordinadora pedagògica i com a impulsora de la recerca, i el grup de recerca Gresc@ (i tota la feina que fa), segons estableix el Conveni de Col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a la recerca i la millora de l’educació per la sostenibilitat al municipi, s’han impulsat recerques en el marc de doctorats, màsters i carreres universitàries, en el marc del grup ESLV, treballs escolars, etc.

RECERQUES FETES EN EL MARC DEL TREBALL EN AGROECOLOGIA ESCOLAR, L’AGENDA 21 ESCOLAR I L’AGROECOLOGIA AMB VESSANTS EDUCATIVES:

 

logo_pere

 • El Pau Cardoner ha presentat la seva tesi del Màster de Recerca en Educació: Perspectives d’incoroporació de la granja a l’agroecologia escolar, el 13 de setembre de 2016. Aquest Treball de Fi de Màster sorgeix del recent conveni entre la UAB i l’Ajuntament de Sant Cugat, pel qual la universitat es compromet a diagnosticar les activitats desenvolupades a les dues granges escolars de Sant Cugat i plantejar com millorar-les a nivell legal, sanitari i educatiu. Ja que la idea és que les granges escolars vagin en la línia de l’Agroecologia Escolar, el treball aborda les qüestions per les que està interessada: funcionament de la granja com a sistema agroecològic, presència dels diversos àmbits del sistema alimentari, pluriepistemologia i treball amb les 3 dimensions educatives (científica, tecnològica i social), etc. A grans trets, la conclusió és que queda molt de camp per córrer però que algunes de les propostes d’aquestes escoles són molt aprofitables de cara a fer Agroecologia Escolar a través de les granges escolars.

pau_dibuix

 • La Lorena Navarro ha defensat el seu TFG de Biologia (l’11 de juliol 2016 a la UB) anomenat “Les plantes medicinals com a eina didàctica en els centres escolars” sobre el treball amb el llenguatge tradicional en recerca del Coneixement Ecològic Tradicional, l’experimentació amb una espiral de medicinals i amb una proposta educativa d’aprenentatge servei.

lorena_avies

portada

 • El Toni Fernández, el Damián Martínez, el Nicholas Xavi Gudrich i la Marta Vidal han realitzat un treball sobre governança ambiental: “Agro-Ecologia Escolar a Sant Cugat – un projecte transdisciplinari. Una anàlisi dels actors i del procés de governança” (19/05/2016) dins del grau de Ciències Ambientals.

portada

 • L’Alba Llobet i la Luz Lezcano, dirigides per la Dolors Bosch, han presentat el seu treball de batxillerat a l’INS Joaquima Pla i Farreras: Sigues el canvi que vols veure en el món. Es tracta d’una reflexió sobre els problemes socioambientals en diferents nivells i una implicació personal en les xarxes socials, en l’associació OSEA, i en una activitat escolar al seu propi centre.

portada

dibuixmiren

 • La Tatiana Sánchez, amb la tutorització de la Teresa Sauras (UB) i el Germán Llerena (Ajuntament de Sant Cugat) ha fet una anàlisi de com en els horts urbans (com els familiars del Turó can Mates de Sant Cugat) s’hi poden promoure o no iniciatives i criteris de funcionament ambientals, ecològics. Ho ha fet com a Treball de Final de Grau de la carrera de Ciències Ambientals per la UB l’1 de setembre de 2015.

portada_tatiana

portada

foto8-4

foto_berta

portada

marinaleda

 • La Laura de la Orden, estudiant de Ciències Ambientals i membre del col·lectiu MEL, ha fet el seu Treball de Final de Grau Projecte de participació en agroecologia escolar. Disseny, realització i avaluació de tallers per famílies en hort escolars de Sant Cugat del Vallès” sobre l’experiència dels tallers pràctics d’hort escolar ecològic amb famílies als centres de Sant Cugat. Aquí un article. La directora ha estat la Mariona Espinet, de la UAB.laura_orden

(foto de la Isabel Gómez)

gemma

 • La Laura Garcia ha estat fent pràctiques i el Treball de Final de Grau (aquí annexos) de ciències ambientals per la UB amb nosaltres. Ha dissenyat i executat -amb el PQPI-PTT i amb un centre del seu poble (Sant Joan Despí)- unes activitats sobre cicles dels materials, models de gestió dels residus, aspectes polèmics de l’aigua d’aixeta o d’ampolla. També ha dissenyat, executat i finalment avaluat amb el suport també del Pere Grau una activitat sobre la roba que s’inspira molt en l’agroecologia i va “més enllà de les tres R”.

cicleroba

claudia

Sin título

Sin título

 • La Gema Liberato Salmerón, tutoritzada per la Mariona Espinet, el Germán Llerena i la Teresa Elena Vegas, ha presentat el setembre de 2013 el seu Treball de final de carrera de la Llicenciatura de Ciències Ambientals de la UB: “Construcció d’un model de competències de l’educador agroambiental”. Aquí una presentació.
  taller
 • Documentació: Recerca sobre la didàctica d’una educadora agroambiental (2013), feta com a treball de final de llicenciatura de Magisteri de la Sara. Aquí trobareu la documentació que ha realitzat de 4 dies de l’educadora agroambiental MC amb p3 a l’escola Pins del Vallès. Feu clic a les fotos.
1p3 2p3 3p3
4p3
 • Aquí (fent clic a les imatges) trobareu la documentació feta per les estudiants de Magisteri Carla Gómez Cahiz, Marina Cano Hernández i Maria Martin Casado a l’escola Gerbert d’Orlhac:
documentacio1 documentacio2 documentacio3
documentacio3 documentacio5 documentacio6
documentacio7 documentacio8

portada_cesc_gordo_et_al

Sin título

Sin título

Sin título

Sin título

Anuncis