Malbaratament en el transport

El transport megaquilomètric dels aliments té un fort impacte medioambiental, es sosté en subsidis i té conseqüències en els mercats i productors locals. Quants més quilòmetres recorren els aliments, més possibilitats tenen de malmetre’s. En aquesta fase, el malbaratament de recursos no només inclou el petroli destinat als desplaçaments i la refrigeració dels aliments, sinó també tots aquells aditius destinats a la conservació.

km recorreguts

quilometres recorreguts pels aliments importats a l’estat espanyol l’any 2011 Font: Amigos de la Tierra

Recursos:

  1. Dades de les emisions de CO2 i els quilòmetres recorreguts pels aliments. Font: Amigos de la Tierra