Activitats educatives sobre el malbaratament

El malbaratament alimentari està estretament lligat al model agroalimentari convencional. Per això, aquesta proposta educativa passa per 1) la descoberta del malbaratament lligat al model industrial del sistema alimentari i 2) iniciar accions per part de l’alumnat que permetin l’aprenentatge pràxic. Per tant, ens caldrà conèixer els diferents actors del sistema alimentari i fer una comparativa entre el model industrial global i el model agroecològic local.

Esquema del malbaratament de recursos i d’aliments del sistema agroindustrial.

Esquema del cicle del sistema agroecològic local amb la reintroducció dels residus i l’ús eficient dels recursos.

Les activitats es desenvolupen als diversos espais del sistema alimentari escolar (hort escolar, cuina, menjador, pageses que proveeixen la cuina, etc), tot passant per l’aula. Les hem construït entre l’escola Pi d’en Xandri de Sant Cugat i altres actors i es posaran en pràctica el curs 2019-2020.

Us proposem les següents activitats adaptades a cada comunitat educativa:

  1. Comunitat de petits

Les activitats proposades permeten la descoberta de personatges de l’agroecologia per, en una segona fase, contribuir a un menjador amb ingredients locals.

Amb aquestes activitats, la comunitat de petits haurà conegut la feina de la cuina i de pagès, hauran seguit el creixement d’una planta, per acabar proposant un plat de proximitat al menjador.

2. Comunitat de mitjans

Per la comunitat de mitjans, les activitats s’endinsen en la transformació dels aliments a través de les abelles i la mel. Les abelles fan una transformació senzilla amb la intervenció humana per recollir la mel i amb alguns productes amb cera.

3. Comunitat de grans

Aquest bloc d’activitats permet treballar el malbaratament a través de les matemàtiques i fer una comparativa entre els dos models agroalimentaris: el convencional i l’agroecològic-local.