2. Grup de treball ESLV

El grup de treball ESLV (Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida) s’ha anat reunint mensualment des de 2007 fins el 2013. Les actes del grup recullen aquesta història col·lectiva en la que hem construït, entre tots i totes, l’agroecologia escolar. Després, hem continuat la feina d’altres maneres:

El curs 2018-19 és un curs en el que renovem el conveni de col·laboració Agenda 2030 Escolar entre centres escolars i ajuntament, centrat en la reducció de la petjada ecològica i emissions de GEI en el sistema alimentari escolar, per tant des de l’hort fins el menjadors escolar. Aquest conveni inclou la col·laboració d’entitats diverses.  Recordeu que si sou escoles públiques de primària o secundària podeu demanar una subvenció a l’Ajuntament.
Cursos anteriors:
Varem començar amb la “1a jornada sobre Educació Ambiental a Sant Cugat” el març de 2007. En aquesta, varem decidir tirar endavant amb el grup de treball. Més endavant vàrem fer unes quantes trobades més.
Durant el primer curs, 2007-2008 varem iniciar el treball amb els horts escolars, des d’una diversitat de perspectives i nivells educatius prou àmplia.
Durant el segon curs, 2008-09 varem patir la crisi de la sequera, que ens va fer reaccionar i veure’ns com un agent polític de la nostra comunitat. Durant el tercer curs, 2009-10 varem entomar el canvi de currículum oficial i varem desenvolupar les noves competències i capacitats al voltant del treball amb els horts. Varem realitzar la “Segona Jornada d’Educació per la Sostenibilitat a Sant Cugat“.
Durant el quart curs, 2010-11 varem desplegar un projecte col·lectiu d’intercanvi entre escoles i de compromís amb el territori i la comunitat agroecològica al voltant de la recuperació de varietats autòctones. Durant el cinquè curs, 2011-12 hem patit i entomat la crisi del deute públic del sud d’Europa, derivat de la crisi financera i de les tendències polítiques globals, que ens ha deixat sense recursos.
Ja ha acabat el sisè curs, 2012-13. Hem treballat com vincular les famílies a l’hort escolar, com a resposta a la situació econòmica i social. El setè curs, 2013-14, ha estat el darrer de les reunions de treball. A partir d’això, la feina ha estat més dispersa o més difícil de seguir, però us aportem aquí la feina feta a secundària.
El curs 2014-15 hem provat d’engegar un grup de treball de secundària, però s’ha reduït a dues reunions i després feina feta als centres. També hem desenvolupat un curs d’hort dels que anomenem “quitamiedos” en el que han participat sobretot docents d’escola bressol. El curs 2015-16 hem iniciat un treball sobre les granges escolars. Hem provat també d’engegar un grup de treball de secundària, amb la participació de l’Escola d’Art de Sant Cugat, ONGs i entitats d’educació ambiental i d’educació pel desenvolupament o pau, centrat en el treball amb pel·lícules. Ha desplegat moltíssima feina l’INS Arnau Cadell, que trobareu aquí explicada.
El curs 2016-17 s’ha constituït un grup de treball d’educadors/es agroambientals d’hort escolar amb representació de les escoles Jaume Ferran i Clua, La Floresta, Turó can Mates, Catalunya, Gerbert d’Orlhac, Ciutat d’Alba, Collserola, Arnau Cadell, Pi d’en Xandri, Pins del Vallès, en el que participem també altres educadors/es agroambientals, de MEL, l’Ortiga, VSF i l’Ajuntament. El curs 2017-2018, molt mogut políticament, ha estat en el que s’ha posat en marxa la comissió d’educació del programa Alimentem Collserola, que promou el treball en xarxa per la transició agroecològica del parc natural (i els 9 municipis que el comparteixen). El grup d’educadors/es, amb el suport com altres cursos d’estudiants en pràctiques, que també acaben fent recerques i propostes educatives, han seguit les trobades, amb un curs d’hort obert a tothom i l’experiència d‘intercanvi entre horts de La Floresta i el Gerbert d’Orlhac.
 
Anuncis