Malbaratament en la transformació

El principal problema de la transformació d’aliments en el sistema actual és el malbaratament dels residus de la producció industrial, ja que els subproductes no es poden utilitzar degut a les limitacions imposades per les normatives higiènic-sanitàries.

Un cop més, també es malbaraten aliments que no compleixen amb unes determinades característiques per ser transformats. Són, un cop més, aliments no estandards: pomes massa petites, massa, grans, amb formes irregulars, etc.