Pins del Vallès

Títol del projecte d’aquest curs

Foment de la biodiversitat a l’hort.

Què volem?

  • Millorar la fertilitat del sòl estimulant l’activitat biològica dels seus macro i microorganismes.

  • Augmentar la presència de la fauna auxiliar com a prevenció contra les plagues.

  • Augmentar la biodiversitat botànica.

Què farem a l’hort?

  • Fertilitzarem la terra amb adobs orgànics.

  • Instal·larem cobertes verdes.

  • Crearem un hotel d’insectes.

  • Cultivarem una major varietat de plantes, tan aromàtiques com hortalisses, amb la tècnica d’associació.

El nostre hort ecològic

Ja fa molts anys que tenim en marxa el projecte d’hort ecològic a l’escola, un espai on els nostres alumnes viuen i experimenten amb la natura. Això fa que la sentin més propera i puguin valorar i respectar l’hort, el seu entorn i els aliments que en creixen.

L’activitat es duu a terme en hores lectives, integrant així la matèria dins del currículum, normalment combinat amb medi, on mig grup fa activitats d’hort i l’altre mig fa medi, així que cada alumne passa per l’hort de forma quinzenal.

Cada curs te un programa educatiu per tal que treballin tots els temes que envolten l’hort al llarg de l’educació infantil i primària:

Educació Infantil: A partir de contes treballen diferents aspectes de l’hort, tals com, el compostatge amb el “Cuc Baduc”, les llavors amb “El senyor Esparraguera” o les herbes remeieres amb “La bruixa Marduix”.

Cicle Inicial: Es treballen els cereals en la seva globalitat, des de que com es planten, fins a com ens els mengem, i també s’aprenen d’una forma practica les parts de les plantes i quina part ens mengem de cada una.

Cicle Mitjà: En aquest cicle intentem aprofundir una mica més, i intentar esbrinar quin procés pateixen les fruites i verdures que nosaltres consumim, i quin és el seu origen. També treballem amb l’hivernacle, aprofitant-lo a l’hivern i entenent perquè diuen que a la Terra hi ha l’efecte hivernacle.

Cicle Superior: Anem una mica més enllà i treballem la biodiversitat que es dona a l’hort, el compostatge i els seus diferents tipus, la sostenibilitat i també volem que siguin ells els que decideixin què es fa a l’hort, quan i perquè ho fem, etc.

Aquests son els temes que es tracten d’una forma més especifica a cada curs, tot i que en general i adaptat a cada curs es treballen les feines de l’hort, com pot ser fer planter, trasplantar, tenir cura de les plantes, collir, treure herbes, etc. En definitiva l’hort es un espai d’experimentació amb la natura.

Text que trobareu a http://pinsdelvalles.cat/ (si cerqueu “hort” i “granja” veureu la feina que es fà).