GRESC@ – UAB

El grup de recerca en educació per la sostenibilitat, escola i comunitat (GRESC@) del departament de didàctica de la matemàtica i les ciències experimentals, de la facultat d’educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha vingut col·laborant amb l’impuls del programa Agenda 21 Escolar (ara, A2030E) des del curs 2006-2007 a través d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, la coordinació pedagògica del programa i del grup de treball Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida (ESLV). Podeu conèixer aquesta col·laboració en el segon capítol d’aquesta tesi.

GRESC@ impulsa la recerca aplicada en l’educació ambiental i per la sostenibilitat, i us animem a conèixer les moltes recerques realitzades per estudiants de tot tipus de programes d’estudis.

Hem col·laborat amb l’Ajuntament i professorat de Veterinària de la UAB per reflexionar sobre com han de ser les granges escolars.

Organitzem seminaris en els que sovint participa professorat o educadores de Sant Cugat. Aquest curs estem desenvolupant un seminari en col·laboració amb el grup de recerca i decreixement (R&D) de la UAB: Educació i Decreixement. N’hem fet altres com el de la història dels horts escolars, o el recent del coneixement tradicional, local i indígena en l’educació escolar.

Amb l’Ajuntament de Sant Cugat contribuïm molt a difondre la feina feta a Sant Cugat i així ajudar a contrastar-la, reflexionar críticament sobre el que fem i avançar en plantejaments. Així, participem en trobades de tot tipus, com ara el I Encuentro de Huertos Escolares a Tudela, Navarra, o la jornada del Pla de Transferència Tecnològica del Departament d’Agricultura sobre menjadors escolars ecològics o agroecologia escolar? Vam ser promotors durant uns anys, amb molts altres actors internacionals, del procés de reflexió CoDeS: Collaboration of Schools and Communities for Sustainable Development, en el que un dels casos estudiats va ser el de Sant Cugat i l’agroecologia escolar.

També hem iniciat una sèrie de publicacions amb l’editorial Pol·len, anomenada Agroecologia Escolar, amb el primer llibre del mateix títol i anem ara a pel segon sobre experiències d’horts escolars. Estem també contribuint amb la revista GAUSAC i ho hem fet amb d’altres.

Participem activament a xarxes de reflexió i compartir com ara la RUC: Red de Universidades Cultivadas (http://universidadescultivadas.org/) amb qui vàrem organitzar el II Encuentro a la UAB, o la xarxa internacional ENSI: Environmental and School Iniciatives.