5è curs 2011-2012

  • 10-5. Visita a can Montmany, manifest del grup ESLV davant les retallades, conversa amb el regidor de Medi Ambient Joan Puigdomènech i celebració de 5 anys d’ESLV. Acta de la desena reunió ESLV-5 del 27 de juny de 2012 a can Montmany.
  • 9-5. Avaluació dels processos d’Aprenentatge Servei que hem anat fent al llarg del curs. Acta de la novenda reunió ESLV-5 del 23 de maig de 2012 a l’escola La Floresta.
  • 8-5. Taller agroecològic sobre plagues a l’hort i priorització de les accions davant la crisi. Acta de la vuitena reunió ESLV-5 del 25 de maig de 2012 a l’escola Pins del Vallès

  • 3-5. Un model d’escola agrecològica de primària. Intercanvis de llavors a l’Educació Infantil: Acta de la tercera reunió ESLV-5 del 23 de novembre de 2011 a l’escola Turó can Mates.