Monografies

(Veure els índexs de les monografies a sota).

MONOGRAFIA 1 Primera avaluació de les Activitats d’Educació Ambiental del PDE del Pere Grau i la Mariona Espinet (2009)

MONOGRAFIA 2 Memòria del grup ESLV del curs 2007-2008

MONOGRAFIA 3 Informe sobre la Xarxa d’Horts Escolars del grup ESLV -Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida (2009)

MONOGRAFIA 4 Unitat didàctica d’ESO sobre el passat, el present i el futur de l’Agricultura a Sant Cugat (2009-2010)

MONOGRAFIA 5 Avaluació de l’Agenda 21 Escolar d’Ecoauditories del Germán Llerena i la Mariona Espinet (2009)

MONOGRAFIA 6 Recerca sobre el treball de presa de decisions per consens a l’hort escolar de la de la Miren Rekondo i la Mariona Espinet (2008)

MONOGRAFIA 7 Memòria del grup ESLV del curs 2008-2009

MONOGRAFIA 8 Segona Avaluació del Pla de Dinamització Educatiu de Sant Cugat del Vallès(2010) del Pere Grau i la Mariona Espinet.

MONOGRAFIA 9 Memòria del grup ESLV del curs 2009-2010

MONOGRAFIA 10 Memòria del grup ESLV del curs 2010-2011Gerbert d'Orlhac

MONOGRAFIA 11 Recerca sobre Educació per a la sostenibilitat en menjadors escolars ecològics (2009) de l’Aitana Vidal i la Mariona Espinet.

dibuix_aitana

MONOGRAFIA 12 ApS, en construcció.tricicle1

MONOGRAFIA 13 Memòria del grup ESLV del curs 2011-2012708_Tapa_vol_13_memoria_11-12

MONOGRAFIA 14 Unitat didàctica: Les Assemblees a l’Hort. El treball de presa de decisions a l’’hort a l’educació primària. Miren Rekondo i Anna Fitó. Escola Gerbert d’Orlhac.

ÍNDEXS DE LES MONOGRAFIES:

MONOGRAFIA 1 Primera avaluació de les Activitats d’Educació Ambiental del PDE del Pere Grau i la Mariona Espinet (2009)

 • Introducció
 • Resum de l’avaluació
 • Anàlisi de les activitats
 • Conclusions

MONOGRAFIA 2 Memòria del grup ESLV del curs 2007-2008

 • On érem?
 • Actes del grup de mestres ESLV
 • Sequera

MONOGRAFIA 3 Informe sobre la Xarxa d’Horts Escolars del grup ESLV -Educació per la Sostenibilitat al Llarg de la Vida (2009)

 • Introducció
 • Dades generals dels horts
 • Dades tècniques dels horts
 • Economia dels horts
 • Gestió dels horts
 • Currículum a partir dels horts
 • Materials i recursos
 • Els horts en horari extraescolar
 • Avaluació
 • Avantatges i inconvenients
 • Annex: Mapa de la xarxa d’horts escolars de Sant Cugat del Vallès, curs 2008-9

MONOGRAFIA 4 Unitat didàctica d’ESO sobre el passat, el present i el futur de l’Agricultura a Sant Cugat (2009-2010)

 • Introducció.
 • El context: l’IES Joaquima Pla i Farreras.
 • Programació.
 • Activitats: Material didàctic per a l’alumnat.
 • Bibliografia.
 • DVD: Una narración visual de l’experiència.

MONOGRAFIA 5 Avaluació de l’Agenda 21 Escolar d’Ecoauditories del Germán Llerena i la Mariona Espinet (2009)

 • Presentació.
 • Formulació del problema.
 • Metodologia.
 • Referents teòrics.
 • Resultats.
 • Conclusions.
 • Bibliografia.

MONOGRAFIA 6 Recerca sobre el treball de presa de decisions per consens a l’hort escolar de la de la Miren Rekondo i la Mariona Espinet (2008)

 • Plantejament del problema de recerca.
 • Marc teòric.
 • L’experiència didàctica.
 • Metodologia.
 • Resultats.
 • Conclusions.
 • Implicacions didàctiques i possibles línees de recerca.
 • Bibliografia.

MONOGRAFIA 7 Memòria del grup ESLV del curs 2008-2009

 • Actes del grup de mestres ESLV

MONOGRAFIA 8 Segona Avaluació del Pla de Dinamització Educatiu de Sant Cugat del Vallès(2010) del Pere Grau i la Mariona Espinet.

 • Presentació
 • Antecedents
 • Objectius
 • Referents teòrics
 • Calendari de l’avaluació
 • Metodologia
 • Anàlisi de les dades
 • Resultats
 • Conclusions
 • Bibliografia
 • Difusió a congressos, seminaris, jornades i articles:
  • Ambientalia 2012, Congreso Estatal de Sostenibilidad, Rivas-VaciaMadrid.
  • V Seminario de investigación en educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible, 2012, CENEAM, Segovia.
  • II Escola de Primavera – Xarxa REMIC i I Jornades Doctorals – DDMCE (UAB), 2012, Bellaterra.
  • Seminari “l’estat de la recerca en educació per a la sostenibilitat a Catalunya”, 2010, Barcelona.
 • Annexos:
  • Guió de preguntes del focus grup.
  • Fitxa de caracterització dels participants al focus grup.
  • Descripció de les activitats PDE curs 2012-2011:
   • L’hort és un món en petit.
   • Anem a collir olives!
   • Fem pa!
   • Visitem el (medi ambient que trobem en el) mercat!
   • Fem iogurt! coneguem el cicle de la transformació d’aliments.
   • Quin és el nostre model alimentari? descobrim els cicles i els problemes de la llet.
   • Microbiologia en acció.

MONOGRAFIA 9 Memòria del grup ESLV del curs 2009-2010

 • Presentació
 • Desenvolupament del programa Agenda 21 Escolar de Sant Cugat
 • Actes del grup de mestres ESLV
 • II Jornada d’educació per la sostenibilitat a Sant Cugat, març 2010
 • Proposta per l’escola d’estiu Rosa Sensat 2010
 • Difusió: congressos, jornades, seminaris i articles:
  • IV Jornada “L’estat de la recerca en educació per la sostenibilitat a Catalunya”.
  • Seminari internacional de les societats urbanes cap a la sostenibilitat.
  • Revista Biblio3W, de Geografia i Ciències Socials, UB: “La recerca sobre el parc rural de la Torre Negra: oportunitats per a la reforma ambiental de Sant Cugat del Vallès”.
 • Desenvolupament de l’eix sobre el canvi climàtic:
  • Seminari sobre mobilitat sostenible a secundària;
  • Activitat del PDE orientada a treballar diferents visions de canvi climàtic a l’educació secundària;
  • “Engagin into reflection on networking in education for sustainable development” de la xarxa europea SUPPORT.

MONOGRAFIA 10 Memòria del grup ESLV del curs 2010-2011

 • Calendari de trobades
 • Actes del grup ESLV del curs 2011-2012
 • Actes de formació de secundària en ApS
 • Difusió de les activitats
  • Congrés Sobirania Alimentària i Educació
  • CoDeS Working Conference
  •  VI Jornada “L’Estat de la Recerca en Educació per a la Sostenibilitat a Catalunya”

  •  Estrategias interactivas para la evaluación de actividades de educación para la Sostenibilidad en el Ámbito Municipal. Revista Ambientalia

MONOGRAFIA 11 Recerca sobre Educació per a la sostenibilitat en menjadors escolars ecològics (2009) de l’Aitana Vidal i la Mariona Espinet.

 • Plantejament del problema
 • La recerca
 • Marc teòric de referència
 • Metodologia
 • Resultats
 • Conclusions
 • Bibliografia
 • Annexes

MONOGRAFIA 12 ApS, en construcció.

MONOGRAFIA 13 Memòria del grup ESLV del curs 2010-2011

 • Presentació
 • Actes del grup ESLV
 • Difusió de les activitats (congressos i articles):
  • Congrés de Sobirania Alimentària i Educació
  • CoDeS Working Conference
  • VI Jornada “L’Estat de la Recerca en Educació per a la Sostenibilitat a Catalunya”
  • Revista Ambientalia: Estrategias interactivas para la evaluación de actividades de educación para la Sostenibilidad en el Ámbito Municipal.

MONOGRAFIA 14 Unitat didàctica: Les Assemblees a l’Hort. El treball de presa de decisions a l’’hort a l’educació primària. Miren Rekondo i Anna Fitó. Escola Gerbert d’Orlhac.

 • Introducció
 • Fonamentació didàctica i curricular
 • La seqüència d’activitats
  1. Quina és la proposta de treball a l’hort?
  2. Com ens posarem d’acord tantes persones?
  3. Què en sabem? què necessitem saber?
  4. Fem propostes en grups petits!
  5. Quines propostes ens fan els altres grups?
  6. Ens decidim? arriba l’assemblea general
  7. Què necessitem per dur-ho a la pràctica?
  8. Ho fem?
  9. Com ha anat?