Granges escolars

La granja escolar, la que algunes escoles tenen al pati, forma part per l’agroecologia escolar de l’àmbit productiu del sistema alimentari escolar. Però per això cal que veiem quines funcions i quina forma ha de tenir, com gestionar-la, com plantejar-la. És el mateix un zoo escolar que una granja escolar? quina participació té l’alumnat? quin currículum s’hi desenvolupa?

1 vaquesAquí iniciem un apartat per treballar amb les granges escolars. La gran majoria d’escoles de Sant Cugat, d’Educació Infantil, van a la granja escola can Jordi, a Rubí: http://www.aulaentornruralcanjordi.com/

Les escoles Pins del Vallès i La Floresta inicien ara un treball de millora de les seves granges, tant en l’aspecte educatiu com en l’aspecte de normativa i benestar animal.