Curs: “Consum crític, dret a l’alimentació, sobirania alimentària, i propostes d’ApS”.

Títol: Consum crític, dret a l’alimentació, sobirania alimentària, I PROPOSTES d’ApS. Curs de formació per a formadors/es. Curs 2019-2020

Nombre de participants previstos: 12 per any i curs (2 cursos en el total del projecte) (24 participants en total al finalitzar el projecte)

Nombre de cursos: 1 curs a l’any (un al 2019 i l’altre al 2020) d’un mes de durada aproximadament.

Durada del curs: 30 hores (part teòrica online, 3 sessions presencials i alguna sessió pràctica)

 Apunteu-vos escrivint a: projectes1@xarxaconsum.org

Finalitat – Formar i donar eines pedagògiques especialmente al professorat dels nivells d’ESO, Batxillerat i Mòduls de formació per a incloure temes sobre consum des d’una visió crítica i responsable amb perspectiva de gènere a les currícules de les seves assignatures.

Perfil de la població meta – Professorat dels nivell d’ESO, Batxillerat i de Mòduls de Formació d’assignatures com Educació per a la Ciutadania, Ciències Socials, Geografia, Història i Economia. Obert, però, a professorat de primària.

Hores del curs: 30 hores

Coordinació de l’activitat per part de la Xarxa de Consum Solidari (XCS) – La coordinació tècnica d’aquesta activitat tindrà el suport i el assessorament de Xavier Montagut, especialista en la temàtica del curs amb experiència en l’àmbit de la docència. El docent serà Jordi Gascón, docent de la Universitat de Barcelona (Departament d’Antropologia Social). La part dels Projectes d’ApS es realitzarà amb el suport de la XCS a Barcelona o del tècnic educador ambiental a Sant Cugat.

Estratègia educativa XCS