El PTT visita Riet Vell

El grup PTT-PFI de jardineria ha visitat Riet Vell, una explotació d’arròs que es va iniciar quan SEA/Birdlife va comprar unes Ha de terreny amb l’objectiu d’estudiar si la conservació de la fauna i la producció eren compatibles. Actualment és una finca productiva i els seus secrets ja no ho són pels joves del grup.