Conveni per la promoció de la Transició Agroecològica a Collserola

View this email in your browser

https://gallery.mailchimp.com/32e7ab86124e6439dee6e9c02/images/4bfa28ac-bdea-4960-aa4b-711acab228e9.jpg

Alimentem Collserola. Promoció de la Transició Agroecològica.

Els ajuntaments de Sant Feliu, Molins de Rei, Sant Just Desvern, Barcelona, Cerdanyola i Sant Cugat, ha signat un conveni de col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola per a la promoció de la transició agroecològica. Amb aquest conveni es consolida el compromís d’aquestes administracions locals per la promoció de l’agroecologia al Parc Natural de Collserola, i la dinamització del procés participatiu que es va iniciar l’any 2016.

L’any 2016 ja es va elaborar un diagnòstic tècnic de la situació de la pagesia al Parc Natural de la Serra de Collserola i al 2017 es va fer una diagnosi participativa amb productors, consumidors i entitats. Seguidament, el primer trimestre del 2018, es va dissenyar un Pla d’Acció consensuat amb els agents econòmics locals.

Actualment s’estan implementant les actuacions prioritàries del Pla i cercant finançament per les que encara no tenen assegurats els ingressos necessaris per dur-les a terme. Més informació

https://gallery.mailchimp.com/32e7ab86124e6439dee6e9c02/images/a657940d-b271-481d-beda-aac5d1129e87.jpg

https://gallery.mailchimp.com/32e7ab86124e6439dee6e9c02/images/c2f2640f-2c4e-42b2-8236-aa841aa256bd.jpg