Vota per l’obrador ecològic a can Monmany!

En el procés de Pressupostos Participatius Municipals un tal Pau Cardoner va proposar una idea que ha resultat que és molt bona: un obrador ecològic a can Monmany! En la Diagnosi del programa Alimentem Collserola es va detectar aquesta necessitat: un espai habilitat -amb les infraestructures i les condicions higièniques necessàries- per transformar els excedents de la petita pagesia de Collserola (i territori proper) i fer conserves i productes. Això evitaria pèrdues dels excedents, noves possibilitats per comerciar-los, etc.

Melmelades, conserves, pa… aquesta és la proposta, en comptes d’haver de llençar productes que no es venen per unes raons o altres als camps ecològics de Collserola. Es tracta d’anar recuperant a poc a poc una infraestructura agrícola que s’ha anat perdent.

Per les característiques d’aquesta proposta, però -una mica difícil d’entendre si no estàs ja amb ganes d’agricultura de proximitat- serà difícil que guanyi si… no votes tu també! per tant, t’animem amb aquesta historieta a que esperis el moment de votar i donis el teu suport a la proposta: https://decidim.santcugat.cat/processes/pressupostparticipatiu/f/42/