CONECT-e: La wikipèdia de Coneixement Agroecològic Tradicional

Petra Benyei Peco, Laura Calvet Mir i Victoria Reyes-García

La gent gran, sobretot al món rural, és guardiana d’un dels béns immaterials que més ràpidament se està perdent al nostre país: el coneixement agroecològic tradicional.

Què és el coneixement agroecològic tradicional? Bàsicament són els sabers, creences, tradicions i pràctiques que una comunitat té o practica en relació a un agroecosistema (ex., un hort, una devesa) i els seus diferents recursos (ex., els cultius, l’aigua, la terra). Són sabers que han sigut desenvolupats per les comunitats al llarg del temps a partir de la seva experiència i per tant estan adaptats a la cultura i al medi ambient local. Per exemple, són coneixement agroecològic tradicional els sabers sobre les varietats tradicionals o sobre les interaccions entre els elements de l’agroecosistema (cultius, sòl, vegetació silvestre, animals, etc.).

Malgrat la seva importància per la nutrició i la salut humana, així com els seus valors culturals, aquest coneixement s’està perden ràpidament. Aquesta pèrdua es pot relacionar amb el canvi dels estils de vida (despoblació rural, industrialització, etc.), la estandardització de la producció agroalimentària (en base a les exigències d’uns mercats cada vegada més globals), o a la falta de transmissió generacional d’aquest coneixement.

El projecte CONECT-e (Comportament el CONeixement Ecològic Tradicional) tracta de donar la volta a aquest procés d’erosió del coneixement implicant a la ciutadania. CONECT-e és una plataforma interactiva (www.conecte.es) de recollida i transmissió de coneixements tradicionals relatius a varietats tradicionals i agroecosistemes (encara que també inclou seccions per a plantes silvestres, animals o ecosistemes). Presenta un format wiki, pel que qualsevol persona pugui registrar-se i compartir a la web els coneixements i pràctiques tradicionals que li han explicat o que ha vist aplicar el dia a dia, però més enllà de ser un lloc de consulta, aspira a que sigui un espai de trobada i intercanvi. A més, l’ús d’aquesta eina permet protegir les informacions que es comparteixin, ja que al traslladar-les a l’àmbit del domini públic i gràcies a la llicència copyleft “Creative Commons” que cobreix tot el contingut de la plataforma, aquesta informació no podrà ser registrada sota una altra llicència que no sigui d’accés obert.

En només quatre mesos de vida, aquesta plataforma, que està sent impulsada per diferents universitats (UAB, UB, UAM, UOC), instituts d’investigació (ICTA, IBB, IMIDRA) i associacions (Xarxa de Llavors Ressembrant i Intercanviant), ja compta amb més de 79.000 visites i més de 360 fitxes de varietats tradicionals amb informació que va des de receptes fins a referències de bancs de llavors on trobar-les. Només falten les teves!

Com pots participar?

  • Explicant-nos el què saps o has après de les persones que tenen coneixement agroecològic tradicional: noms de varietats tradicionals, usos que es fa d’elles, formes de cultivar-les i reproduir-les, etc. Pots completar una fitxa si està associada a la teva comarca o crear una de nova si no està la comarca que busques. Qualsevol informació, per petita que et sembli, és important.
  • Aportant fotografies per una fitxa (d’una varietat concreta, del seu ús i maneig, etc.).
  • Marcant al mapa un municipi associat a un coneixement concret.

Amb la teva ajuda aconseguirem que aquest coneixement, creat durant segles i que pertany a tots/es nosaltres com a part del nostre patrimoni cultural, segueixi sempre formant part d’ell.

T’esperem!