Recull de material educatiu de PAE

La secció de Producció Agroalimentària Ecològica (PAE) de la Generalitat de Catalunya ha fet un recull de material educatiu:<!– –><!– –><!– –><!– –>

Fitxa divulgativa núm. 2: Recull de material educatiu

FitxaDivulgativaPAE2

“Els nens i nenes que avui s’eduquen a les aules de les escoles d’arreu del país són els que demà decidiran quins aliments compren per alimentar-se ells i llurs famílies. Per tant, educar-los en la importància d’una bona elecció és un tema clau que no només els beneficiarà a ells, sinó que ha de permetre beneficiar als productors agroalimentaris i al conjunt de la societat. Aquests conceptes es poden assolir de diferents formes: ja sigui introduint-los en el currículum de les diferents matèries, a través del treball desenvolupat en l’hort escolar, amb visites a pagesos o parcs agraris, o també mitjançant la introducció dels aliments ecològics en els menús escolars. Tots aquests recursos donen valor a la pagesia que ha apostat per treballar de forma ecològica i els apropa a tota la comunitat educativa. Amb aquesta publicació pretenem posar a l’abast de tothom informació sobre aquests recursos.

A continuació podeu descarregar, en format pdf, aquesta guia.”