Sobre l’ús de les TIC a l’escola

  1. Les TIC ens ofereixen recursos educatius però també noves maneres d’ensenyar, aprendre i pensar conjuntament.
  2. Les TIC a l’escola tenen sentit quan aporten un valor afegit: no cal fer amb l’ordinador el que podem fer de manera més eficient amb llapis i paper.
  3. Cal que adaptem sempre les TIC als nostres objectius d’aprenentatge.

Seguiu llegint sobre l’elaboració d’un blog.