Sobre l’escriptura

  1. L’escriptura és un excel·lent procediment per aprendre els continguts escolars i per compartir aquest aprenentatge amb d’altres persones.
  2. A escriure se n’aprèn escrivint però també reflexionant conjuntament sobre què escrivim, com ho fem, amb quina finalitat escrivim, i a qui ens adrecem.
  3. Aprendre a escriure és aprendre a escriure textos concrets (els gèneres discursius), cadascun amb els seus trets propis, ja sigui una narració, una fitxa, una entrevista, una anècdota o una reflexió.

Seguir llegint sobre l’ús de les TIC a l’escola.